رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان است

ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان است «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه در توییتر: در تماس با آقای شربل وهبه وزیر امور خارجه لبنان، همبستگی قاطع و راسخ ایران با لبنان را تکرار کردم. ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو برای کمک به امدادرسانی در برابر این فاجعه است. […]

ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان است

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه در توییتر:

در تماس با آقای شربل وهبه وزیر امور خارجه لبنان، همبستگی قاطع و راسخ ایران با لبنان را تکرار کردم.

ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو برای کمک به امدادرسانی در برابر این فاجعه است. ایران در کنار لبنان می‌ایستد.