رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

دستگیری مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان رییس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی این استان به اتهام فساد مالی خبر داد.

دستگیری مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

رییس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی این استان به اتهام فساد مالی خبر داد.