رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار بیروت احتمالا از بزرگترین انفجارهای غیر هسته ای در تاریخ است

انفجار بیروت احتمالا از بزرگترین انفجارهای غیر هسته ای در تاریخ است مدیر عامل شرکت الفورد تکنولوجیز، شرکت انگلیسی متخصص در خنثی سازی مواد منفجره گفت: این انفجار کمتر از یک بمب هسته ای و قدرتمندتر از یک بمب معمولی است و احتمالاً یکی از بزرگترین انفجارهای غیر هسته ای در تاریخ است.

انفجار بیروت احتمالا از بزرگترین انفجارهای غیر هسته ای در تاریخ است

مدیر عامل شرکت الفورد تکنولوجیز، شرکت انگلیسی متخصص در خنثی سازی مواد منفجره گفت: این انفجار کمتر از یک بمب هسته ای و قدرتمندتر از یک بمب معمولی است و احتمالاً یکی از بزرگترین انفجارهای غیر هسته ای در تاریخ است.