رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر رحیمی شعرباف به عنوان دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

دکتر رحیمی شعرباف به عنوان دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف برای یک دوره چهار ساله منصوب شد.

دکتر رحیمی شعرباف به عنوان دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف برای یک دوره چهار ساله منصوب شد.