رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماکرون اعلام کرد تا ساعاتی دیگر از «یک ابتکار سیاسی جدید» برای لبنان رونمایی می‌کند.

ماکرون اعلام کرد تا ساعاتی دیگر از «یک ابتکار سیاسی جدید» برای لبنان رونمایی می‌کند. وزیر خارجه لبنان، جلب اعتماد مردم را بر درخواست کمک از فرانسه مقدم دانست. سید حسن نصرالله فردا درباره آخرین تحولات لبنان سخنرانی می‌کند.

ماکرون اعلام کرد تا ساعاتی دیگر از «یک ابتکار سیاسی جدید» برای لبنان رونمایی می‌کند.

وزیر خارجه لبنان، جلب اعتماد مردم را بر درخواست کمک از فرانسه مقدم دانست.

سید حسن نصرالله فردا درباره آخرین تحولات لبنان سخنرانی می‌کند.