رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وعده ماکرون برای ارسال کمک‌های اقتصادی به لبنان

وعده ماکرون برای ارسال کمک‌های اقتصادی به لبنان رئیس جمهوری فرانسه که در اقدامی تامل برانگیز امروز وارد بیروت شد، پس از دیدار با میشل عون، حسان دیاب و نبیه بری در کاخ بعبدا گفت ما کمکهای بیشتری را به لبنان ارسال خواهیم کرد. وی افزود لبنان از چند سال پیش از بحران اقتصادی و […]

وعده ماکرون برای ارسال کمک‌های اقتصادی به لبنان

رئیس جمهوری فرانسه که در اقدامی تامل برانگیز امروز وارد بیروت شد، پس از دیدار با میشل عون، حسان دیاب و نبیه بری در کاخ بعبدا گفت ما کمکهای بیشتری را به لبنان ارسال خواهیم کرد.

وی افزود لبنان از چند سال پیش از بحران اقتصادی و مالی رنج می‌برد که این مسئله مستلزم ابتکارهای سیاسی قدرتمند است.