رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برایان هوک از سمتش استعفا می‌کند

برایان هوک از سمتش استعفا می‌کند «برایان هوک» نماینده دولت آمریکا در امور ایران به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته از سمتش استعفا می‌کند.

برایان هوک از سمتش استعفا می‌کند

«برایان هوک» نماینده دولت آمریکا در امور ایران به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته از سمتش استعفا می‌کند.