رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پراید پس از ۲۷ سال تولید به موزه رفت…

پراید پس از ۲۷ سال تولید به موزه رفت… آئین رسمی توقف ساخت پراید و خروج آن از خط تولید برگزار شد. یک دستگاه آن به طور نمادین با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور و مدیران سایپا به موزه سایپا رفت.

پراید پس از ۲۷ سال تولید به موزه رفت…

آئین رسمی توقف ساخت پراید و خروج آن از خط تولید برگزار شد.

یک دستگاه آن به طور نمادین با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور و مدیران سایپا به موزه سایپا رفت.