رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضایتمندی ۹۱ درصد داوطلبان کنکور ارشد از رعایت اصول بهداشتی

رضایتمندی ۹۱ درصد داوطلبان کنکور ارشد از رعایت اصول بهداشتی معاون بهداشت وزارت بهداشت: از ۸۳ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد(در روز اول کنکور) که به پرسش نامه‌ها پاسخ دادند، ۹۱ درصد عنوان کرده اند که الزامات و اصول بهداشتی در مراحل آزمون رعایت شده است.

رضایتمندی ۹۱ درصد داوطلبان کنکور ارشد از رعایت اصول بهداشتی

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

از ۸۳ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد(در روز اول کنکور) که به پرسش نامه‌ها پاسخ دادند، ۹۱ درصد عنوان کرده اند که الزامات و اصول بهداشتی در مراحل آزمون رعایت شده است.