رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه نخستین کشوری که واکسن کرونا را ثبت می‌کند

روسیه نخستین کشوری که واکسن کرونا را ثبت می‌کند معاون وزیر بهداشت روسیه: واکسن ویروس کرونا تولید شده در مرکز “گامالی” ۱۲ آگوست (۲۲ مرداد) ثبت می‌شود و نخستین دریافت کنندگان آن، کارکنان مراکز پزشکی و سالمندان خواهند بود.

روسیه نخستین کشوری که واکسن کرونا را ثبت می‌کند

معاون وزیر بهداشت روسیه: واکسن ویروس کرونا تولید شده در مرکز “گامالی” ۱۲ آگوست (۲۲ مرداد) ثبت می‌شود و نخستین دریافت کنندگان آن، کارکنان مراکز پزشکی و سالمندان خواهند بود.