رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت چین با اقدام آمریکا علیه ویچت وتیک تاک

مخالفت چین با اقدام آمریکا علیه ویچت وتیک تاک سخنگوی وزارت خارجه چین از اقدامات آمریکا علیه این دو شبکه اجتماعی چینی به عنوان« اقدامات هژمونیک آشکار» یاد کرد وگفت: چین از حقوق و منافع مشاغل چینی دفاع خواهد کرد. ترامپ فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن به مدت ۴۵ روز انجام هرگونه […]

مخالفت چین با اقدام آمریکا علیه ویچت وتیک تاک

سخنگوی وزارت خارجه چین از اقدامات آمریکا علیه این دو شبکه اجتماعی چینی به عنوان« اقدامات هژمونیک آشکار» یاد کرد وگفت: چین از حقوق و منافع مشاغل چینی دفاع خواهد کرد.

ترامپ فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن به مدت ۴۵ روز انجام هرگونه معامله شرکت‌های آمریکایی با دو شرکت تنست مالک ویچت و بایت دنس مالک تیک تاک متوقف می شود.