رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین تحریم‌های آمریکا علیه هنگ کنگ را اقدامی «دلقک‌گونه» خواند

چین تحریم‌های آمریکا علیه هنگ کنگ را اقدامی «دلقک‌گونه» خواند دفتر نماینده ارشد پکن در هنگ کنگ تحریم‌های واشنگتن علیه مقامات این منطقه خودمختار را اقدامی دلقک‌گونه و مضحک توصیف و اعلام کرد نیات سیاستمداران آمریکایی برای حمایت از هرج و مرج در هنگ کنگ فاش شده است.

چین تحریم‌های آمریکا علیه هنگ کنگ را اقدامی «دلقک‌گونه» خواند

دفتر نماینده ارشد پکن در هنگ کنگ تحریم‌های واشنگتن علیه مقامات این منطقه خودمختار را اقدامی دلقک‌گونه و مضحک توصیف و اعلام کرد نیات سیاستمداران آمریکایی برای حمایت از هرج و مرج در هنگ کنگ فاش شده است.