رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترپل تیم متخصص به لبنان می‌فرستد

اینترپل تیم متخصص به لبنان می‌فرستد پلیس بین‌الملل (اینترپل) اعلام کرد که بنا به درخواست مقامات لبنانی، یک تیم متخصص به بیروت فرستاده خواهد شد.

اینترپل تیم متخصص به لبنان می‌فرستد

پلیس بین‌الملل (اینترپل) اعلام کرد که بنا به درخواست مقامات لبنانی، یک تیم متخصص به بیروت فرستاده خواهد شد.


جدیدترین خبرها