رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قضات و وکلای سلب صلاحیت شده امکان بازگشت به جریان وکالت را نخواهند داشت

قضات و وکلای سلب صلاحیت شده امکان بازگشت به جریان وکالت را نخواهند داشت رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه: به دنبال گزارش رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر نقش و اقدام‌های برخی از وکلا در به وجود آمدن فساد در روند دادرسی ها، در روز‌های اخیر، رئیس قوه قضائیه در […]

قضات و وکلای سلب صلاحیت شده امکان بازگشت به جریان وکالت را نخواهند داشت

رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه:

به دنبال گزارش رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر نقش و اقدام‌های برخی از وکلا در به وجود آمدن فساد در روند دادرسی ها، در روز‌های اخیر، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستور داد که دادگاه عالی انتظامات قضات باید تمهیداتی اتخاذ کند تا به هیچ عنوان، هیچ یک از قضات یا وکلایی که پیش از این توسط یکی از بخش‌های قوه قضائیه سلب صلاحیت شده اند امکان ورود یا بازگشت به جریان وکالت را نداشته باشند و تاکید کرد تلاش ما باید این باشد که جریان وکالت با نظارت‌های دقیق قانونی سالم بماند