رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه: یک بندر در اختیار لبنان قرار می‌دهیم

ترکیه: یک بندر در اختیار لبنان قرار می‌دهیم معاون رئیس جمهور ترکیه: تا وقتی که بندر بیروت بتواند کار خود را از سر بگیرد، بندر «مرسین» ترکیه را برای کارهای تجاری در اختیار لبنان قرار می‌دهیم.

ترکیه: یک بندر در اختیار لبنان قرار می‌دهیم

معاون رئیس جمهور ترکیه: تا وقتی که بندر بیروت بتواند کار خود را از سر بگیرد، بندر «مرسین» ترکیه را برای کارهای تجاری در اختیار لبنان قرار می‌دهیم.