رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی: تمام زندانیان دیه تصادفات رانندگی ، توسط این صندوق از زندان‌ها آزاد شدند.

دکتر جباری ، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی: تمام زندانیان دیه تصادفات رانندگی ، توسط این صندوق از زندان‌ها آزاد شدند. دیگر اقدامات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی : پرداخت خسارت به سی هزار زیان دیده بی بضاعت حوادث رانندگی آزادسازی ۸۶۰۰ راننده تصادفات رانندگی از زندان پرداخت مابه التفاوت دیه بانوان در تصادفات رانندگی […]

دکتر جباری ، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی: تمام زندانیان دیه تصادفات رانندگی ، توسط این صندوق از زندان‌ها آزاد شدند.

دیگر اقدامات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی :

پرداخت خسارت به سی هزار زیان دیده بی بضاعت حوادث رانندگی

آزادسازی ۸۶۰۰ راننده تصادفات رانندگی از زندان

پرداخت مابه التفاوت دیه بانوان در تصادفات رانندگی

ایجاد بستر مناسب در ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه به خرید پوشش بیمه ای به صورت اقساط برای بیش از دومیلیون و۶۰۰ هزار موتورسیکلت ،
۱۳۰ هزار ماشین آلات کشاورزی و یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودروی کارگاهی

قابل ذکر است ؛ هر ساله در ایران شاهد ۱۷ هزار کشته و ۳۵۰ هزار مجروح حوادث رانندگی هستیم.