رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غریب آبادی: آژانس اتمی درباره برنامه هسته‌ای عربستان شفاف سازی کند

غریب آبادی: آژانس اتمی درباره برنامه هسته‌ای عربستان شفاف سازی کند نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی: عربستان در حال توسعه و اجرای یک برنامه بسیار غیرشفاف هسته‌ای می‌باشد. عربستان هنوز از تعهد پذیرش بازرسی‌های پادمانی آژانس خودداری می کند. دولت‌ها و آژانس بایستی برای عربستان شفاف کنند که جامعه بین المللی هرگونه انحراف را […]

غریب آبادی: آژانس اتمی درباره برنامه هسته‌ای عربستان شفاف سازی کند

نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی: عربستان در حال توسعه و اجرای یک برنامه بسیار غیرشفاف هسته‌ای می‌باشد.

عربستان هنوز از تعهد پذیرش بازرسی‌های پادمانی آژانس خودداری می کند.

دولت‌ها و آژانس بایستی برای عربستان شفاف کنند که جامعه بین المللی هرگونه انحراف را از یک برنامه هسته‌ای صلح آمیز قبول نکرده و با آن مقابله خواهد کرد.

عربستان سعودی چنانچه دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است، بایستی تعهدات مربوطه آژانس را بپذیرد و کاملا شفاف عمل کند.