رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غرق شدن لنج ایرانی، هنگام بازگشت از دبی

غرق شدن لنج ایرانی، هنگام بازگشت از دبی این شناور از دبی به مقصد گناوه در حرکت بود که حوالی جزیره کیش غرق شد خوشبختانه تمامی خدمه نجات یافتند /ایرانیان امارات

غرق شدن لنج ایرانی، هنگام بازگشت از دبی

این شناور از دبی به مقصد گناوه در حرکت بود که حوالی جزیره کیش غرق شد

خوشبختانه تمامی خدمه نجات یافتند /ایرانیان امارات