رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید تمام محدودیت‌ها و دورکاری کارمندان تا پایان هفته

تمدید تمام محدودیت‌ها و دورکاری کارمندان تا پایان هفته استاندار تهران از تمدید تمام محدودیت ها و دورکاری کارمندان تا پایان هفته جاری خبر داد./ ایسنا

تمدید تمام محدودیت‌ها و دورکاری کارمندان تا پایان هفته

استاندار تهران از تمدید تمام محدودیت ها و دورکاری کارمندان تا پایان هفته جاری خبر داد./ ایسنا