رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۳ هزار نفر در بازگشایی ایاصوفیه، کرونا گرفتند

بیش از ۳ هزار نفر در بازگشایی ایاصوفیه، کرونا گرفتند استاد رشته سلامت عمومی دانشگاه حاجت تپه اعلام کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که در روز بازگشایی ایاصوفیه، بین ۲-۳ هزار نفر به کرونا مبتلا شده‌اند. دکتر سارپ اونر گفت: در روز بازگشایی ایاصوفیه برای عبادت، شاهد این بودیم که تدابیر بهداشتی نادیده […]

بیش از ۳ هزار نفر در بازگشایی ایاصوفیه، کرونا گرفتند

استاد رشته سلامت عمومی دانشگاه حاجت تپه اعلام کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که در روز بازگشایی ایاصوفیه، بین ۲-۳ هزار نفر به کرونا مبتلا شده‌اند.

دکتر سارپ اونر گفت: در روز بازگشایی ایاصوفیه برای عبادت، شاهد این بودیم که تدابیر بهداشتی نادیده گرفته شدند.

بیش از ۲ هزار نفر در بازگشایی ایاصوفیه، کرونا گرفتند

استاد رشته سلامت عمومی دانشگاه حاجت تپه اعلام کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که در روز بازگشایی ایاصوفیه، بین ۲-۳ هزار نفر به کرونا مبتلا شده‌اند.

دکتر سارپ اونر گفت: در روز بازگشایی ایاصوفیه برای عبادت، شاهد این بودیم که تدابیر بهداشتی نادیده گرفته شدند./جمهوریت