رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروتکل‌های بهداشتی در کنکور کارشناسی ارشد، رعایت نشد

پروتکل‌های بهداشتی در کنکور کارشناسی ارشد، رعایت نشد/باید اقدامات جدی در زمینه اجرای کنکور سراسری انجام شود حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس : اجرای دقیق پروتکل‌ها در کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دستیاری پزشکی انجام نشده است. به شدت نگران سلامتی داوطلبان کنکور سراسری هستیم. وزارت علوم، توانایی اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی […]

پروتکل‌های بهداشتی در کنکور کارشناسی ارشد، رعایت نشد/باید اقدامات جدی در زمینه اجرای کنکور سراسری انجام شود

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس :

اجرای دقیق پروتکل‌ها در کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دستیاری پزشکی انجام نشده است.

به شدت نگران سلامتی داوطلبان کنکور سراسری هستیم.

وزارت علوم، توانایی اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی آزمون‌های انجام شده را ندارد.

اگر این دستور العمل‌ها به همین روش در کنکور سراسری برگزار شود، نگران کننده است.

باید اقدامات جدی در زمینه اجرای دقیق بهداشتی برای کنکور سراسری انجام شود.

ضمانت اجرایی برای انجام دقیق پروتکل‌ها و دستاورد‌های بهداشتی، ضرورت دارد.