رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقیف ۶ شناور در مناطق دریایی خوزستان به خاطر صید ترال

توقیف ۶ شناور در مناطق دریایی خوزستان به خاطر صید ترال فتح الله ابوعلی مدیرکل شیلات خوزستان : ماموران پایگاه حفاظت منابع آبزی شیلات ۶ فروند شناور صیادی را که در حال صید به روش ممنوعه “ترال ” در مناطق دریایی “سریم” و “خورموسی” بودند توقیف کردند. در جریان بازرسی از این شناورهای صیادی متخلف […]

توقیف ۶ شناور در مناطق دریایی خوزستان به خاطر صید ترال

فتح الله ابوعلی مدیرکل شیلات خوزستان :

ماموران پایگاه حفاظت منابع آبزی شیلات ۶ فروند شناور صیادی را که در حال صید به روش ممنوعه “ترال ” در مناطق دریایی “سریم” و “خورموسی” بودند توقیف کردند.

در جریان بازرسی از این شناورهای صیادی متخلف فاقد هویت که بدون دریافت مجوز صید از شیلات مشغول ماهیگیری بودند، ۷۰۵ کیلوگرم انواع ماهی به همراه چهار دستگاه ترال، ۶ عدد لنگر و ۶ طاقه تور گوشگیر کشف و ضبط شد.


جدیدترین خبرها