رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عطای وام خوداشتغالی ۵۰ میلیون تومانی به فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح

عطای وام خوداشتغالی ۵۰ میلیون تومانی به فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح «محمدرضا رحیمی» مدیرعامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح : این وام به دو صورت اشتغال‌زایی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴درصد و همچنین تسهیلات کم‌بهره (با توجه به طرح توجیهی) خواهد بود.

عطای وام خوداشتغالی ۵۰ میلیون تومانی به فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح

«محمدرضا رحیمی» مدیرعامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح : این وام به دو صورت اشتغال‌زایی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴درصد و همچنین تسهیلات کم‌بهره (با توجه به طرح توجیهی) خواهد بود.