رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت نام فرزندان اتباع مادران ایرانی برای دریافت شناسنامه

آغاز ثبت نام فرزندان اتباع مادران ایرانی برای دریافت شناسنامه منصور حاجی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران:متقاضیان در سامانه باید عملیات ثبت نام خود را به آدرس www.bafia.ir انجام دهند و سپس براساس نوبت دهی که به این افراد اختصاص داده می شود، زمان مراجعه حضوری برای ارائه مدارک مورد نیازی به […]

آغاز ثبت نام فرزندان اتباع مادران ایرانی برای دریافت شناسنامه

منصور حاجی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران:متقاضیان در سامانه باید عملیات ثبت نام خود را به آدرس www.bafia.ir انجام دهند و سپس براساس نوبت دهی که به این افراد اختصاص داده می شود، زمان مراجعه حضوری برای ارائه مدارک مورد نیازی به آنها اعلام می‌شود.