رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت

تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت حمدشریعتمداری وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی در ارتباط خبرنگار شبکه خبر: امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند. محمدشریعتمداری : با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، […]

تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت

حمدشریعتمداری وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی در ارتباط خبرنگار شبکه خبر: امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند.

محمدشریعتمداری : با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شد.

با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب می شود.