رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: چند کشور مقداری از پول‌مان را بازگردانده‌اند

ظریف: چند کشور مقداری از پول‌مان را بازگردانده‌اند وزیر امور خارجه: برای استرداد پول‌های بلوکه شده کشورمان مذاکره انجام می‌دهیم و در صورت لزوم از طریق شکایت در دادگاه‌ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. انواع روش‌ها طی این چندین سال برای بازگرداندن پول‌های کشورمان از دیگر کشورها پیدا شده و ما هم مطمئنا […]

ظریف: چند کشور مقداری از پول‌مان را بازگردانده‌اند

وزیر امور خارجه:
برای استرداد پول‌های بلوکه شده کشورمان مذاکره انجام می‌دهیم و در صورت لزوم از طریق شکایت در دادگاه‌ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
انواع روش‌ها طی این چندین سال برای بازگرداندن پول‌های کشورمان از دیگر کشورها پیدا شده و ما هم مطمئنا از آنها استفاده می‌کنیم.
اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده‌اند.