رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت بهداشت: ادعاها در مورد آمار کرونا مورد تایید نیست

سخنگوی وزارت بهداشت: ادعاها در مورد آمار کرونا مورد تایید نیست سیما سادات لاری: برخی افراد با عنوان عضویت در ستاد ملی کرونا مصاحبه‌هایی انجام داده و مباحثی در مورد آمارهای کرونا در کشور ارائه می‌دهند که به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست. این فرد نه در کمیته علمی و نه در ستاد […]

سخنگوی وزارت بهداشت: ادعاها در مورد آمار کرونا مورد تایید نیست

سیما سادات لاری:

برخی افراد با عنوان عضویت در ستاد ملی کرونا مصاحبه‌هایی انجام داده و مباحثی در مورد آمارهای کرونا در کشور ارائه می‌دهند که به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

این فرد نه در کمیته علمی و نه در ستاد ملی کرونا عضویت ندارد و مباحث مطرح شده نیز به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

آمارهای کرونا از ابتدا به صورت شفاف اعلام شده و حتی اولین آمارها دو روز قبل از انتخابات اعلام شده است. وزارت بهداشت یک وزارتخانه سیاسی نیست و سلامت مردم برای وزارت بهداشت اولویت اصلی است.

بهتر است که افراد به جای اظهار نظرهای نادرست، به اطلاع رسانی و آموزش صحیح مردم در زمینه کاری خود بپردازند.