رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر علوم: آزمون سراسری سال ۹۹ به تعویق افتاد

وزیر علوم: آزمون سراسری سال ۹۹ به تعویق افتاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ايرنا: آزمون سراسری دانشگاه ها به دلیل افزایش فاصله‌گذاری اجتماعی و بسته بندی جدید دفترچه‌های کنکور بر اساس حوزه‌های جدید به تعویق افتاد.

وزیر علوم: آزمون سراسری سال ۹۹ به تعویق افتاد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ايرنا:
آزمون سراسری دانشگاه ها به دلیل افزایش فاصله‌گذاری اجتماعی و بسته بندی جدید دفترچه‌های کنکور بر اساس حوزه‌های جدید به تعویق افتاد.