رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه خداحافظی قلعه نویی از سپاهان

نامه خداحافظی قلعه نویی از سپاهان امیر قلعه‌ نویی سرمربی سپاهان , دقایقی پیش با انتشار نامه‌ای از هدایت این تیم استعفا کرد.

نامه خداحافظی قلعه نویی از سپاهان

امیر قلعه‌ نویی سرمربی سپاهان , دقایقی پیش با انتشار نامه‌ای از هدایت این تیم استعفا کرد.