رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی تا ۳۱ مرداد

تمدید مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی تا ۳۱ مرداد معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ برای تمامی دوره های تحصیلی تا ۳۱ مردادماه تمدید شد.

تمدید مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی تا ۳۱ مرداد

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ برای تمامی دوره های تحصیلی تا ۳۱ مردادماه تمدید شد.