رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مطالبات ایثارگران تا پایان دولت پرداخت می‌شود

مطالبات ایثارگران تا پایان دولت پرداخت می‌شود سعید اوحدی معاون رییس جمهوری: بر اساس مصوبه دولت، همه مطالبات ایثارگران تا پایان دولت دوازدهم پرداخت می‌شود. با نگاه ویژه رییس جمهوری در هیات دولت به خاندان معظم شهدا و ایثارگران مصوبات خوبی داشتیم.

مطالبات ایثارگران تا پایان دولت پرداخت می‌شود

سعید اوحدی معاون رییس جمهوری: بر اساس مصوبه دولت، همه مطالبات ایثارگران تا پایان دولت دوازدهم پرداخت می‌شود. با نگاه ویژه رییس جمهوری در هیات دولت به خاندان معظم شهدا و ایثارگران مصوبات خوبی داشتیم.