رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز در ستاد اقتصادی دولت اتفاقات دو روز گذشته در خصوص صندوق دارا دوم بررسی شد.

«علی ربیعی» سخنگوی دولت:امروز در ستاد اقتصادی دولت اتفاقات دو روز گذشته در خصوص صندوق دارا دوم بررسی شد. هماهنگی‌ها انجام شد و این صندوق سریعا عرضه می‌شود. مطابق دستور رییس جمهور دولت به اجرای تمام تعهدات پایبند است. جای نگرانی نیست حمایت از همه بخشهای اقتصاد، سیاست تعطیل نشدنی دولت است.

«علی ربیعی» سخنگوی دولت:امروز در ستاد اقتصادی دولت اتفاقات دو روز گذشته در خصوص صندوق دارا دوم بررسی شد.

هماهنگی‌ها انجام شد و این صندوق سریعا عرضه می‌شود.

مطابق دستور رییس جمهور دولت به اجرای تمام تعهدات پایبند است.

جای نگرانی نیست حمایت از همه بخشهای اقتصاد، سیاست تعطیل نشدنی دولت است.