رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی آیین ۳۰۰ ساله زواره به دلیل کرونا

تعطیلی آیین ۳۰۰ ساله زواره به دلیل کرونا با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای احترام به سلامتی مردم، مراسم ۳۰۰ ساله نخل‌گردانی در ایام عزاداری محرم در شهر زواره اردستان (استان اصفهان) تعطیل شد/ اصفهان امروز

تعطیلی آیین ۳۰۰ ساله زواره به دلیل کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای احترام به سلامتی مردم، مراسم ۳۰۰ ساله نخل‌گردانی در ایام عزاداری محرم در شهر زواره اردستان (استان اصفهان) تعطیل شد/ اصفهان امروز