رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نکات رئیس کل بانک مرکزی درباره مدیریت نقدینگی

نکات رئیس کل بانک مرکزی درباره مدیریت نقدینگی رئیس کل بانک مرکزی: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود یکی از راه های سالم جبران کسری بودجه دولت است

نکات رئیس کل بانک مرکزی درباره مدیریت نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود یکی از راه های سالم جبران کسری بودجه دولت است