رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عنوان فدراسیون «ورزش سه‌گانه» رسما به «ترای اتلون» تغییر یافت

عنوان فدراسیون «ورزش سه‌گانه» رسما به «ترای اتلون» تغییر یافت عنوان فدراسیون از «ورزش سه‌گانه» به ترای اتلون تغییر یافت و در پی آن از لوگوی جدید فدراسیون ترای اتلون جمهوری اسلامی ایران نیز رونمایی شد.

عنوان فدراسیون «ورزش سه‌گانه» رسما به «ترای اتلون» تغییر یافت

عنوان فدراسیون از «ورزش سه‌گانه» به ترای اتلون تغییر یافت و در پی آن از لوگوی جدید فدراسیون ترای اتلون جمهوری اسلامی ایران نیز رونمایی شد.