رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سامانه امریه سربازی سمن‌های جوانان افتتاح شد

سامانه امریه سربازی سمن‌های جوانان افتتاح شد سامانه امریه ۶ ماه پایانی خدمت سربازی فعالان سازمان‌های مردم نهاد جوانان همزمان با روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی راه‌اندازی شد.از طریق این سامانه فعالان تشکل‌های جوانان در صورت دارا بودن مشخصات و ویژگی‌های اعلام شده در سامانه می‌توانند اطلاعات خود را به منظور استفاده از سهمیه امریه […]

سامانه امریه سربازی سمن‌های جوانان افتتاح شد

سامانه امریه ۶ ماه پایانی خدمت سربازی فعالان سازمان‌های مردم نهاد جوانان همزمان با روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی راه‌اندازی شد.از طریق این سامانه فعالان تشکل‌های جوانان در صورت دارا بودن مشخصات و ویژگی‌های اعلام شده در سامانه می‌توانند اطلاعات خود را به منظور استفاده از سهمیه امریه امسال و سال آینده از طریق مراجعه به آدرس‌های اینترنتی http://msy.gov.ir ثبت کنند.