رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات مکالمه تلفنی روحانی و مکرون

جزئیات مکالمه تلفنی روحانی و مکرون روحانی در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه: پیشنهاد جدید آمریکا مخالف قطعنامه شورای امنیت و نقض برجام است آمریکا از برجام خارج شده و نمی تواند از ساز و کار برجام استفاده کند تاکید بر ضرورت اقدامات اروپا برای فعال شدن روابط اقتصادی با ایران اروپا تحت تاثیر آمریکا […]

جزئیات مکالمه تلفنی روحانی و مکرون

روحانی در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه:

پیشنهاد جدید آمریکا مخالف قطعنامه شورای امنیت و نقض برجام است
آمریکا از برجام خارج شده و نمی تواند از ساز و کار برجام استفاده کند
تاکید بر ضرورت اقدامات اروپا برای فعال شدن روابط اقتصادی با ایران
اروپا تحت تاثیر آمریکا قرار نگیرد
استقبال از دعوت فرانسه برای حضور ایران در گروه بین المللی اقدام لبنان
مردم لبنان امروز با انسجام و هماهنگی از مشکل عبور خواهند کرد

رئیس جمهور فرانسه :

دیدگاه ما درمورد برجام با آمریکایی ها متفاوت است و این را به وضوح به آنها گفته ایم
درحال انجام اقداماتی برای فعال شدن اینستکس هستیم
دعوت از ایران برای حضور در گروه بین المللی اقدام برای حل بحران لبنان