رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت پرداخت اقساطی جرایم رانندگی تا پایان مرداد ماه

مهلت پرداخت اقساطی جرایم رانندگی تا پایان مرداد ماه رییس پلیس راهور نیروی انتظامی از تعیین ۳۱ مرداد ماه به عنوان آخرین مهلت تقسیط جرایم رانندگی خبر داد.

مهلت پرداخت اقساطی جرایم رانندگی تا پایان مرداد ماه

رییس پلیس راهور نیروی انتظامی از تعیین ۳۱ مرداد ماه به عنوان آخرین مهلت تقسیط جرایم رانندگی خبر داد.