رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس، فقط در فضای مجازی

تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس، فقط در فضای مجازی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ستادهای تبلیغاتی نامزدها در ۹ استان کشور فعالیتی نخواهند داشت و تبلیغات انتخاباتی صرفا در عرصه مجازی صورت خواهد گرفت.

تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس، فقط در فضای مجازی

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ستادهای تبلیغاتی نامزدها در ۹ استان کشور فعالیتی نخواهند داشت و تبلیغات انتخاباتی صرفا در عرصه مجازی صورت خواهد گرفت.