رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شروع سال تحصیلی در ۱۵ شهریور قطعی است

شروع سال تحصیلی در ۱۵ شهریور قطعی است وزیر آموزش و پرورش: صل مهم شروع سال تحصیلی در ۱۵ شهریور است و این موضوع قطعی است. از ۱۵ شهریور همه دانش آموزان باید تحت آموزش قرار بگیرند، اما کیفیت عرضه خدمات آموزشی می‌تواند به صورت حضوری، نیمه حضوری، تلویزیونی، بسته‌های آموزشی یا شبکه شاد باشد.

شروع سال تحصیلی در ۱۵ شهریور قطعی است

وزیر آموزش و پرورش: صل مهم شروع سال تحصیلی در ۱۵ شهریور است و این موضوع قطعی است.

از ۱۵ شهریور همه دانش آموزان باید تحت آموزش قرار بگیرند، اما کیفیت عرضه خدمات آموزشی می‌تواند به صورت حضوری، نیمه حضوری، تلویزیونی، بسته‌های آموزشی یا شبکه شاد باشد.