رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات مقطوع خریداران سکه تعیین شد

مالیات مقطوع خریداران سکه تعیین شد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸ را تعیین کرد. مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ / صداوسیما

مالیات مقطوع خریداران سکه تعیین شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸ را تعیین کرد.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ / صداوسیما