رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هوک: قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران امروز به رای گذاشته می‌شود

هوک: قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران امروز به رای گذاشته می‌شود «برایان هوک» نماینده مستعفی دولت آمریکا در امور ایران در آخرین تلاش‌ها در دوره کاری خود، بار دیگر خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد و گفت دولت آمریکا قطعنامه خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را امروز به رای می‌گذارد و واشنگتن […]

هوک: قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران امروز به رای گذاشته می‌شود

«برایان هوک» نماینده مستعفی دولت آمریکا در امور ایران در آخرین تلاش‌ها در دوره کاری خود، بار دیگر خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد و گفت دولت آمریکا قطعنامه خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را امروز به رای می‌گذارد و واشنگتن علاوه بر این، قصد دارد سندی ۶ صفحه‌ای را میان اعضای شورای امنیت توزیع کند.