رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران در ونزوئلا «توقیف نفتکش‌های ایران» را تکذیب کرد

سفیر ایران در ونزوئلا «توقیف نفتکش‌های ایران» را تکذیب کرد توئيت «حجت سلطانی» سفير ايران در ونزوئلا: يك دروغ و جنگ رواني ديگر از دستگاه تبليغاتي امپرياليسم آمریکا. نه كشتي ها ايراني هستند و نه مالك يا پرچم آنها ارتباطي به ايران دارد. ترامپ تروريست نمي تواند حقارت و شكست خود در برابر ملت بزرگ […]

سفیر ایران در ونزوئلا «توقیف نفتکش‌های ایران» را تکذیب کرد

توئيت «حجت سلطانی» سفير ايران در ونزوئلا:
يك دروغ و جنگ رواني ديگر از دستگاه تبليغاتي امپرياليسم آمریکا.

نه كشتي ها ايراني هستند و نه مالك يا پرچم آنها ارتباطي به ايران دارد.

ترامپ تروريست نمي تواند حقارت و شكست خود در برابر ملت بزرگ ايران را با تبليغات دروغين جبران كند.