رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز رای گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

آغاز رای گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران جلسه رای گیری شورای امنیت برای اعلام نظر اعضا درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز شد. این رای گیری به شکل مجازی برگزار می‌شود و ١۵ عضو سازمان ملل قرار است رای خود را درباره پیش نویس […]

آغاز رای گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

جلسه رای گیری شورای امنیت برای اعلام نظر اعضا درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز شد.
این رای گیری به شکل مجازی برگزار می‌شود و ١۵ عضو سازمان ملل قرار است رای خود را درباره پیش نویس قطعنامه چهار بندی آمریکا اعلام کنند.