رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عجیب ترین شیوه قاچاق موادمخدر

عجیب ترین شیوه قاچاق موادمخدر سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در خصوص عجیب ترین شیوه قاچاق موادمخدر توضیحاتی ارائه داد: این تابلوی نقاشی تماما از ماده مخدر شیشه تشکیل شده است و صرفا یک روکش عکس بر روی آن چسبانده شده تا تشخیص داده نشود. مامورین مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی […]

عجیب ترین شیوه قاچاق موادمخدر

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در خصوص عجیب ترین شیوه قاچاق موادمخدر توضیحاتی ارائه داد:
این تابلوی نقاشی تماما از ماده مخدر شیشه تشکیل شده است و صرفا یک روکش عکس بر روی آن چسبانده شده تا تشخیص داده نشود.
مامورین مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی دقیق توانستند این محموله ماهرانه را کشف کنند. این تابلو در حال انتقال به خارج از کشور از طریق فرودگاه بوده است که با درایت مامورین ضبط و افراد حامل آن دستگیر شدند./برنا