رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلویزیون چین: صلح امارات و اسراییل مهره شطرنج ترامپ در انتخابات است

تلویزیون چین: صلح امارات و اسراییل مهره شطرنج ترامپ در انتخابات است «سی. سی. تی. وی»، تلویزیون دولتی چین، روز جمعه در گزارشی عنوان کرد: کمتر از ۱۰۰ روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود و تا آن زمان ترامپ از هر حربه ای که تصور می کند برگ برنده وی در این […]

تلویزیون چین: صلح امارات و اسراییل مهره شطرنج ترامپ در انتخابات است

«سی. سی. تی. وی»، تلویزیون دولتی چین، روز جمعه در گزارشی عنوان کرد:

کمتر از ۱۰۰ روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود و تا آن زمان ترامپ از هر حربه ای که تصور می کند برگ برنده وی در این انتخابات است استفاده خواهد کرد کما اینکه برقراری روابط میان امارات و اسراییل هم در همین بازی شطرنجی می گنجد.

ظاهرا هر کسی قدرت را در آمریکا در اختیار می گیرد باید اقدامی در راستای آنچه پیشبرد فرایند صلح آنهم صلح جهانی می نامد، انجام دهد ولی عقیده بر این است که این کارها برای خاورمیانه علاج نیست و کمکی به برون رفت از شرایط متشنج نمی کند بلکه اقدامی است که در گذرگاه های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا انجام می شود.

چنین خبری بیانگر آن نیست که دو طرف ماجرا برای رسیدن به یک توافقنامه قاطع هستند ظاهرا این اقدامات بیشتر نمادین است بخصوص آنکه اصولا دشمنی دیرینه ای هم بین آنها وجود نداشته است.