رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس اتمی مذاکرات با ایران درباره دسترسی را امیدوارکننده توصیف کرد

آژانس اتمی مذاکرات با ایران درباره دسترسی را امیدوارکننده توصیف کرد گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ما از ایران درخواست دسترسی کرده‌ایم که تا کنون اتفاق نیفتاده است اما ما در حال کار کردن بر روی آن هستیم. هدف من دستیابی به این دسترسی است تا کاری که برای جامعه جهانی ضروری است […]

آژانس اتمی مذاکرات با ایران درباره دسترسی را امیدوارکننده توصیف کرد

گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

ما از ایران درخواست دسترسی کرده‌ایم که تا کنون اتفاق نیفتاده است اما ما در حال کار کردن بر روی آن هستیم.

هدف من دستیابی به این دسترسی است تا کاری که برای جامعه جهانی ضروری است ادامه یابد.

روند مذاکره با مقامات ایرانی آغاز شده و من امیدوار هستم که ما را به این (دسترسی) برساند./ فارس