رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی‌های بیشتر در ایران شد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی‌های بیشتر در ایران شد گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان دیدار با پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن را شریک مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرد و خواستار دسترسی‌های بیشتر در ایران شد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی‌های بیشتر در ایران شد

گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان دیدار با پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن را شریک مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرد و خواستار دسترسی‌های بیشتر در ایران شد.