رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارنظر ترامپ درباره توقیف نفتکش‌های حامل سوخت ایران

اظهارنظر ترامپ درباره توقیف نفتکش‌های حامل سوخت ایران رییس جمهور آمریکا: اینکه با محموله نفت این نفتکش‌ها قرار است چه کار کنیم را اعلام خواهیم کرد. ۴ نفتکش هستند، عازم هیوستون هستند. قرار نیست ایران این کار را انجام دهد. به همین خاطر ما این کار را کردیم و نفتکش‌ها را توقیف کردیم. در حال […]

اظهارنظر ترامپ درباره توقیف نفتکش‌های حامل سوخت ایران

رییس جمهور آمریکا:

اینکه با محموله نفت این نفتکش‌ها قرار است چه کار کنیم را اعلام خواهیم کرد. ۴ نفتکش هستند، عازم هیوستون هستند.

قرار نیست ایران این کار را انجام دهد. به همین خاطر ما این کار را کردیم و نفتکش‌ها را توقیف کردیم. در حال انتقال این نفتکش‌ها به هیوستون هستیم.