رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش توئیتری ظریف در پایان سفر به لبنان

گزارش توئیتری ظریف در پایان سفر به لبنان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان برنامه های سفر خود در لبنان در توئیتی نوشت: امروز در بیروت، برای ابراز همبستگی مردم ایران با همه لبنانی‌ها و اعلام آمادگی برای کمک حضور یافتم. اکنون زمان کمک و تسهیل کردن است، نه زمان تحمیل و وادار کردن؛ ما […]

گزارش توئیتری ظریف در پایان سفر به لبنان

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان برنامه های سفر خود در لبنان در توئیتی نوشت: امروز در بیروت، برای ابراز همبستگی مردم ایران با همه لبنانی‌ها و اعلام آمادگی برای کمک حضور یافتم. اکنون زمان کمک و تسهیل کردن است، نه زمان تحمیل و وادار کردن؛ ما در منطقه، همه متفق القول هستیم که: امنیت لبنان، امنیت ماست